Hjem

Totalentreprenør -
Kvalitet i alle ledd

Kjeller bygg sine eiere innehar 27 års erfaring fra bygge bransjen. erfaring fra store utbygginger av leiligheter og hoteller. Vi utvikler i hovedsak eiendom i Akerhus. Vårt profesjonelle nettverk av arkitekter, prosjektledere, leverandører, fabrikker og håndverkere gjør dette mulig.

Prosjekter søkes

Kjeller Bygg er på kontinuerlig letning etter nye prosjekter. Vi bruker mye av våre ressurser til å utrede utviklingsmuligheter for forskjellige type eiendom. Å utvikle sin eiendom sammen med en profesjonell eiendomsutvikler vil for de fleste lænne seg. Nøl ikke med å ta kontakt dersom du sitter med et prosjekt eller en eindom-vi tar gjerne en uforpliktende prat om mulighetene.

Har du en boligtomt, bebygget tomt med utviklingsmuligheter eller større områder eller lurer du på om din eiendom lar seg utvikle?

Utførte prosjekter

Nitteberg Bil, Fetsund
Nedre kjellersutvei
Sildreveien 13
Blåveissteien 6

Prosessen

For en eiendomsutvikler handler det i første omgang om å finne og forhandle seg frem til erverv av en interessant eiendom. En aktuell eiendom kan både være en eiendom med eksisterende bebyggelse som kan videreutvikles, eller det kan være en ren boligtomt hvor ny bolig kan oppføres innenfor gjeldende plankrav for området og eiendommen.

Fase1

I første fase av utvikling av eiendommen vil vi, sammen med arkitekten, vurdere hva vi kan bygge i forhold til gjeldende plankrav (reguleringbestemmelser, bestemmelser til kommuneplanen, byggelinjer etc), hvordan kan vi utnytte tomten maksimalt med tanke på husets størrelse og utforming. viktige kriterier i denne fasen vil være sol-forhold, eventuell utsikt, støyforhold samt utnyttelse av hage. Rammene for hva og hvordan vi kan bygge, begynner å vise seg.

Fase2

Eiendommer kan ha spesielle kvaliteter og utfordringer. Hvordan ser prisbildet i området ut. Annen bebyggelse utforming gir type bygg som kan passe på eiendommen. Videre kan gamle servitutter som adkomstretter, vei-retter og tekniske anretninger være veldig avgjørende for videre prosess og muligheter. Resultatet av slike utredninger kan derfor være totalt avgjørende for hva man faktisk kan derfor være totalt avgjørende for hva man faktisk kan bygge og hva som er økonomisk svarende å bygge.

Fase3

Arkitekten skisserer hus alternativer. Husene legges inn på tomtekart. I tilfeller der utsikt, høydeforskjeller og annen bebyggelse er viktige momenter kan det lønne seg å legge alternativene inn i 3D modeller. Da kan man vende å vri på husene å få et inntrykk av hvordan prosjektet bør løses. I visse tilfeller lager vi også modeller av husene og området rundt, her kan nabo bygg tas med. Det kan være stor forskjell på inntrykket en tegning gir, til å se bygget i sine riktige omgivelser på tomten. Det er ofte mange runder frem og tilbake mellom utvikler og arkitekt i denne fasen. Det er her endelig uttrykk og mye av materialvalget skal besluttes. Når utvikler og arkitekt er enige om tegningsgrunnlaget sendes byggesøknader til besluttende myndighet.

SEND EN FORESPØRSEL